Losy obiektu do momentu utraty: Kolekcja Andrzeja Rotwanda, bankowca, przemysłowca i kolekcjonera obejmowała ok. 150 płócien w roku 1939 była jednym z najbardziej znaczących prywatnych zbiorów malarstwa polskiego w Warszawie.

Okoliczności utraty: W czasie II wojny światowej część obrazów została zdeponowana w Muzeum Narodowym w Warszawie, część ukryta na terenie posesji przy ul. Chocimskiej. Skrytka na terenie posesji przetrwała wojnę. Ocalałe obrazy zostały po wojnie sprzedane lub darowane do Muzeum Narodowego w Warszawie. Płótna, które w czasie wojny trafiały do MNW w znacznej części zostały zrabowane lub zniszczone przez Niemców w czasie powstania warszawskiego.