Katarzyna Zielińska
Naczelnik Wydziału ds. Strat Wojennych Departament Dziedzictwa Kulturowego
kzielinska@mkidn.gov.pl
tel:  +48 22 421 03 93
Maria Zaremba
Project Manager
Ad Artis Fundacja Sztuki
maria.zaremba@sar.org.pl
tel:  +48 22 898 84 25
tel kom.: 512 609 934
Anna Zimecka
Wiceprezes
Ad Artis Fundacja Sztuki
anna.zimecka@sar.org.pl
tel:  +48 22 898 84 25
Adres korespondencyjny Muzeum Utracone
Ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa
tel:  +48 22 898 84 25
facebook