Elżbieta Rogowska
Naczelnik Wydziału ds. Strat Wojennych Departament Dziedzictwa Kulturowego
erogowska@mkidn.gov.pl
tel:  +48 22 421 03 93
Maria Jędrzejec
Project Coordinator
Ad Artis Fundacja Sztuki
maria.jedrzejec@sar.org.pl
tel:  +48 22 898 84 25
tel kom.: 512 609 934
Anna Zimecka
Wiceprezes
Ad Artis Fundacja Sztuki
anna.zimecka@sar.org.pl
tel:  +48 22 898 84 25
Adres korespondencyjny Muzeum Utracone
Ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa
tel:  +48 22 898 84 25
facebook