Losy obiektu do momentu utraty: Obraz został zakupiony do kolekcji Muzeum Miejskiego w Gdańsku w latach 30. XX w. z kolekcji rodziny Nehringów z Oliwiy.

Okoliczności utraty: W 1944 r. podjęto decyzję o ewakuacji zbiorów. W obawie przed zbliżającą się Armią Czerwoną obraz wywieziono do Niemiec, w okolice miejscowości Gotha w Dolnej Saksonii. Po zajęciu tych terenów przez wojska radzieckie płótno zostało przewiezione do ZSRR. Obecnie znajduje się w Muzeum Puszkina w Moskwie. Od 2004 r. strona polska podejmuje starania o jego zwrot.