Losy obiektu do momentu utraty:
Obraz został nabyty w 1927 r., przez Fundację Wawelską Antoniny z Suchodolskich i Dawida Abramowiczów której celem było dokonywanie zakupów dzieł sztuki w celu stworzenia galerii w odbudowanym Zamku Wawelskim. Przed 1929 obraz zdeponowano w Muzeum Narodowym w Krakowie. 9 listopada 1939 r. akwarela została zarekwirowana przez Niemców i przeniesiona do Pałacu pod Baranami, gdzie mieściły się kwatery dystryktu krakowskiego. Zaginęła w nieznanych okolicznościach, zapewne pod koniec 1944 podczas ucieczki Niemców z Krakowa.