Tytuł: Stół do kart
Autor/Warsztat: nieznany
Dział: Wyroby z drewna. Meble i sprzęty
Określenie zabytku: Stół
Czas powstania: Najprawdopodobniej w latach 1764-1774
Technika: Intarsja
Materiał: Drewno
Opis: Drewniany stół intarsjowany rozmaitymi gatunkami drewna.
Właściciele dzieła w chwili utraty: Państwowe Zbiory Sztuki – Łazienki – Warszawa
Strata wojenna: Tak
Los obiektu do momentu utraty: Znajdował się w Pałacu na Wyspie.
Przyczyna utraty: Brak danych
Numer inwentarza w chwili utraty: I-s-18 ŁK
Odnaleziony: Tak
Kraj przechowywania: Niemcy
Instytucja: Hermann Historica w Monachium
Okoliczności odnalezienia i stan zachowania dzieła:  Wystawiony na sprzedaż w domu aukcyjnym w maju 2013 r.
Odzyskany: Nie