Tytuł: Portret młodego mężczyzny
Autor: Ferdinand Bol (1616-1680)
Czas powstania: nieznany
Dział: Malarstwo obce
Określenie zabytku: Obraz
Temat: Portret
Zachowany: nie wiadomo

Wysokość: 30.30 cm
Szerokość: 24.50 cm
Technika: Olejna
Materiał: Deska dębowa
Opis: Malarstwo holenderskie
Właściciele dzieła w chwili utraty: Państwowe Zbiory Sztuki – Łazienki – Warszawa
Strata wojenna: Tak
Los obiektu do momentu utraty: Pochodził z galerii króla Stanisława Augusta
Przyczyna utraty: Rabunek
Data utraty: 1939-1945
Numer inwentarza w chwili utraty: Inw.Kr.43 Ł
Odnaleziony: Tak
Kraj przechowywania: USA
Obecny numer inwentarza: Inw.Kr.43 Ł
Okoliczności odnalezienia i stan zachowania dzieła: Informacja o przechowywaniu przez osobę prywatną na terenie Stanów Zjednoczonych. Zarejestrowany w bazie Interpolu Stolen Works of Art pod numerem 2016/90551
Odzyskany: Nie