Tytuł: Kobieta na białym koniu
Autor: Francesco Giuseppe Casanova (1727-1802)
Czas powstania: nieznany
Zachowany: nie wiadomo
Dział: Malarstwo obce
Określenie zabytku: Obraz
Temat: Portret
Wysokość: 34.80 cm
Szerokość: 26.80 cm
Technika: Olejna
Materiał: Deska topolowa
Opis: Szkoła włoska
Właściciele dzieła w chwili utraty: Państwowe Zbiory Sztuki – Łazienki – Warszawa
Strata wojenna: Tak
Los obiektu do momentu utraty: Pochodził z galerii króla Stanisława Augusta
Przyczyna utraty: Rabunek
Data utraty: 1939-1945
Numer inwentarza w chwili utraty: Inw.Kr.1716 Ł
Odnaleziony: Tak
Kraj przechowywania: Austria (?)
Obecny numer inwentarza: Inw.Kr.1716 Ł
Okoliczności odnalezienia i stan zachowania dzieła: W 1996 r. obraz Casanovy został wystawiony na aukcji w Dorotheum w Wiedniu i sprzedany za sumę 50000 ATS. Obraz zgłoszony do Interpolu
Odzyskany: Nie