Tytuł: Chłopiec z piłką
Oryginalny tytuł: L’innocent (Niewiniątko).
Autor: Henri Pierre Danloux (1753-1809)
Zachowany: nie wiadomo
Dział: Malarstwo obce
Określenie zabytku: Obraz
Temat: Portret
Wysokość: 17.40 cm
Szerokość: 13.90 cm
Technika: Olejna
Materiał: Deska dębowa
Opis: Szkoła francuska
Właściciele dzieła w chwili utraty: Państwowe Zbiory Sztuki – Łazienki – Warszawa
Strata wojenna: Tak
Los obiektu do momentu utraty: Pochodził z galerii króla Stanisława Augusta;
Przyczyna utraty: Rabunek
Data utraty: 1939-1945
Uwagi dotyczące okoliczności utraty: Do krakowskiego magazynu Urzędu Pełnomocnika Specjalnego (Dienststelle des Sonderbeauftragten)musiał trafić w listopadzie-grudniu 1939 lub z początkiem 1940, gdyż z kopii poufnego pisma z 17 czerwca 1943 adresowanego do Głównego Zarządu Muzeów GG wynika, że architekt Herbert Pohl prawdopodobnie w sierpniu 1940 dał do odnowienia w warsztatach restauratorskich na Wawelu dwa obrazki
„pochodzące ze zbiorów łazienkowskich, malowane na drzewie. Obrazki po restauracji okazały się własnością Pohla, który najpierw miał je w swoim mieszkaniu Wawel 9, potem w budynku Feniksa”.
Numer inwentarza w chwili utraty: Inw.Kr.1821 Ł
Odnaleziony: Nie
Obecny numer inwentarza: Inw.Kr.1821 Ł
Odzyskany: Nie