Miejsce i czas powstania: Włochy ok. 1470 r.

Technika/materiał: welin

Wymiary: kart 255, 266 x 198 mm.

Losy dzieła: Pochodziły ze zbiorów Biblioteki Załuskich. W 1794 roku wywieziony do Rosji, na początku XIX w. wszedł do zbiorów Cesarskiej Biblioteki Publicznej Na podstawie traktatu ryskiego (1921) zwrócony Polsce przez Związek Radziecki.

Okoliczności utraty: Spalony w gmachu Biblioteki Krasińskich w Warszawie w 1944 roku.