Autor/szkoła/warsztat: Zaleski Marcin (1796-1877)

Czas powstania: ok. 1840-48

Technika: Olej

Opis: Renesansowe miasto-twierdza (założone 1579). Na obrazie pokazane fortyfikacje od strony północnej. Na pierwszym planie rawelin (budowla ziemna oskarpowana, z czasu przebudowy 1821-31), za nim droga biegnąca do Bramy Lubelskiej (nowej, wzniesionej przed 1831), na której kolumna wojska maszerującego w stronę Bramy. Z lewej, na skarju obrazu, nadszaniec przebudowany (1821-31) z dawnego bastionu. Za murami w obrębie miasta widoczne: pośrodku ratusz z barokową wieżą (rozbudowany 1639-51), na lewo barokowa wieża kościoła ormiańskiego i dalej szczyt barokowego kościoła Franciszkanów.

Właściciele dzieła w chwili utraty: Olszowska (Warszawa)

Strata wojenna: Tak

Losy do momentu utraty: Co najmniej od 1890 własność Leona Jasińskiego, 1909 Leoneowej Jasińskiej w Warszawie, 1937 należał do p. Olszowskiej w Warszawie. W wymienionej literaturze do 1937 r. oraz u Wiercińskiej (zob. bibl.) publikowany jako Widok Cytadeli Warszawskiej. Właściwie określony przez W. Tatrkiewicza (zob. bibl.), zob. uwagi do nru kat. B/132 (M. Zaleski, Wyst. monogr., katalog [opr. Nowak Z.], MNW XII 1983 – III 1984).