Autor:Julian Fałat (1853-1929)

Czas powstania: przed 1901 r.

Opis: olej na płótnie

Wymiary: 50×151 cm

Sygnowany: w lewym dolnym rogu: Jul. Fałat

Właściciel: Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie

Losy obiektów do momentu utraty: Obraz po raz pierwszy został wystawiony w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie w 1901 r. W 1902 roku zakupił go hr. Michał Tyszkiewicz.
Do zbiorów Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie płótno trafiło zaś w 1904 r. W 1939 r., po zajęciu budynku Zachęty przez Niemców, obraz przewieziono do Muzeum Narodowego w Warszawie.
Zaginął prawdopodobnie w 1944 r. po upadku powstania warszawskiego. W zbiorach warszawskiego Muzeum Narodowego zachowała się jego oryginalna, ozdobna rama oraz szklany negatyw.

Okoliczności odnalezienia: Obraz wystawiony na sprzedaż w 2006 r. w Stanach Zjednoczonych.