Autor/szkoła/warsztat: Nieznany malarz z 2. poł. XVI w.

Czas powstania: ok. poł. XVI w.

Technika: Olej

Materiał: Deska

Opis: Napis w górnej części obrazu: „Px.D.NICOLAO COPERNICO”.

Cechy identyfikujące: KFMP 1000 – napisany białą farbą olejną z tyłu na ramie i na obrazie w lewym, górnym narożniku.

Właściciele dzieła w chwili utraty: Gołuchów – Zbiory Ordynacji Czartoryskich (Gołuchów)

Data utraty:1944 r.

Losy do momentu utraty: Obiekt zainwentaryzowany przez Niemców w księgach muzealnych podczs okupacji (Kaiser Friedrich Museum Posen) nr 1000. Pozyskany z Gołuchowa. Wywieziony w 1944 r. przez Niemców do Pniew k/Poznania i dalej w nieznanym kierunku. Obraz był publikowany podczas wojny. W dniu 13.07.1977 roku strona niemiecka (d.DDR) podczas rozmów na temat wzajemnego przekazywania dóbr kultury zaproponowała Polsce wykonanie kopii tego obrazu na podstawie oryginału znajdującego się na terenie DDR.

Przyczyna utraty: Wywóz ( do Niemiec )