Tytuł: Popiersie Aleksandry z Grabowskich Krasickiej
Autor: Pietro Staggi
Temat: Portret
Dział: Rzeźba
Określenie zabytku: Popiersie
Zachowany: nie wiadomo
Uwagi dotyczące autorstwa: W maszynopisie M. Choynowskiego i I. Zarębskiej autorstwo przypisane jest G. Staggi. Być może chodzi o Giovachino Staggi, który pod koniec XVIII w. przebywał wraz braćmi Francesco Maria (zm. 1788) i Pietro w Polsce.
Zob. Mikocka-Rachubowa K., „André Le Brun <<pierwszy rzeźbiarz>> króla Stanisława Augusta”, t. 1-2, Warszawa 2010.
Czas powstania: 2. poł. XVIII
Materiał: Marmur biały Labrador
Opis: Wykonana z białego marmuru na podstawie z brunatnego labradoru.
Właściciele dzieła w chwili utraty: Państwowe Zbiory Sztuki – Łazienki – Warszawa
Strata wojenna: Tak
Przyczyna utraty: Wywóz ( do Niemiec )
Data utraty: 1940
Odnaleziony: Nie
Odzyskany: Nie