Autor:Anna Bilińska-Bohdanowiczowa (1858-1893)

Czas powstania: 1884 r.

Opis: olej na płótnie

Wymiar: 63×48,5 cm

Sygnowany: w prawym górnym rogu: Anna Bilińska – Paryż 1884

Właściciel: Muzeum Narodowe w Warszawie

Losy obiektu do momentu utraty: Pierwotnie obraz znajdował się w zbiorach znanego polskiego mecenasa i kolekcjonera sztuki, Dominika Witke-Jeżewskiego, który w 1933 r. przekazał płótno w depozyt do Muzeum Narodowego w Warszawie.
Do 1937 r. obraz był eksponowany w sali IX w gmachu Muzeum przy ul. Podwale 15, a następie w Galerii Malarstwa Polskiego w nowym budynku przy Alejach Jerozolimskich.
12 kwietnia 1939 r. obraz zakupiono do zbiorów MNW za kwotę 700 zł.

Okoliczności utraty: Losy obiektu w czasie wojny pozostają nieznane.
Dzieło nie zostało wymienione w spisach skrzyń zapakowanych w 1939 r. Można jedynie przypuszczać, że obraz pozostał w muzeum do wybuchu Powstania Warszawskiego w 1944 roku.
Po jego upadku, gdy Niemcy niszczyli pozostałości miasta i wypędzali z Warszawy ludność cywilną, wiele ze znajdujących się jeszcze w obrębie miasta zbiorów, padło ofiarą grabieży lub uległo zniszczeniu, inne wywieziono do składnic na Dolnym Śląsku, w Austrii i w Niemczech. Wśród nich najprawdopodobniej znajdował się obraz Anny Bilińskiej-Bohdanowiczowej.

Okoliczności odzyskania: W 2011 roku obraz pojawił się w domu aukcyjnym w Niemczech.
Obraz odzyskano dzięki staraniom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wsparciu Fundacji Kronenberga przy banku Citi Handlowy.